Rahasia Angka 9

Minggu, 17 Desember 2017

Rahasia Angka 9


Aceng, "Bapa... abdi hayang meuli sapeda!"
Bapana: "Sok mun isukan dibagi rapot, heug aya angka 9 an 3 siki we, ku bapa dipangmeulikeun"

Isukanana dibagi rapot...
Aceng, "Bapaaa!! Rapot Aceng aya angka 9 an 3 siki..!! Mana sapedahna Paa..?!!"
Bapa (atoh): "Taaaahhh kitu atuh. Eta ngarana budak Bapa..! Tuh di dapur sapedahna. Bapa geus meuli.. Mana siah rapotna Aceng..?!!!"
Aceng: "Na luhureun tipi Paaa..!!" (bari ngaleos make sapedah anyar)

Si bapa muka buku rapot Aceng.
Matematika = 5
IPA = 5
Penjas = 6
IPS = 6
Bhs Indonesia = 6
Sakit = 9
Ijin = 9
Alpa = 9
Bapana: "Aceeengggg....!!! Maneh nipu kolot...

Mujahid Jonggol

Sabtu, 16 Desember 2017

Mujahid Jonggol


Ningali aksi poe ayeuna, aksi 1712, aksi bela palestina monas, kuring jadi inget waktu aksi bela islam nu katukang sabada aksi belas islam 212. 

Nyatana Teu gampang miluan acara model kitu teh. Loba rintangan jeung halanganana. Ti mimiti halangan di kulawarga, kudu ngayakinkeun heula pamajikan atawa salaki atana anak, yen ieu aksi teh bagian tina kahadean.

Geus putus nyingraikeun hahalang ti kulawarga, datang deui hahalang di jalan. Neangan kendaraan nu rek disewakeun kalintang hesena. Travel sieun diancam dicabut izinna. 

Geus menang kendaraan sewaan hahalang datang ti polisi anu megatan jalan. Rombongan aksi bela islam teu bisa asup ka jalur puncak, kudu nguriling ka sukabumi, Sopir teu sanggup mun ka sukabumi sabab bahan bakar jauh tina anggaran. 

Akhirna sopir jeung ketua rombongan sepakat nempuh jalur jonggol. Alhamdulillah. Supir teu menta biaya tambahan. Rombongan syukur bisa miang.

Na atuh di jalan lampu beus ngadadak pareum. Inna lillahi halangan datang deui. Mobil ngarayap. Nu kuduna solat subuh di Jakarta, gagal. Di Jonggol rombongan solat subuh berjamaah.
Sabada solat subuh sup kuring jeung rombongan ka rumah makan. Can aya sangu, subuh keneh. Kopi pansa sagelas sewang ngobrol na meja makan. 
"Sagala rupi oge teu aya widi Alloh mah moal laksana", ceuksalah saurang
"Rek jadi mujahid teh teu tulus." tempas nu lainna.
"Jadi we urang teh mujahid jonggol, sabab perjuangan ngan nepi ka jonggol" ceuk nu lainna.
suruput cikopi panas ku kuring disuruput, "Hmmm.... mantaf.., alhamdulillah masih kasebut mujahid sanajan jonggol jonggol oge."

  

Sugan teh Video Aksi 1712

Sugan teh Video Aksi 1712 pedah we manehna mah ngilu aksi bela palestina di monas, ari pek teh hadeuh...... hanas ditonton...

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5