Kampung Kolor

Selasa, 11 Oktober 2016

Kampung kreatif pasti inovatif. Pamarentah keur giat nyieun program OVOP one village one product, hiji kampung hiji produk. Mun di kulon aya kampung gajah di belah wetan aya kampung kuda misalna kitu. Di kaler kampung kiripik di kidul kampung kurupuk, di tengah aya kampung seblak. Atawa program ODOP one district one product, sadesa saproduk. Desa Cipeuyeum kuduna mah mroduksi peuyeum. Tapi nyatana peuyeum mah ayana di sapaparat jalan Desa Gunungmasigit.

Warga kreatif pasti inovatif. Anyar-anyar ieu mucunghul istilah kampung KB. Teu kabayang jerona eta kampung. Mun kampung kiripik mah kabayangkeun yen di eta kampung teh wrgana mropudksi kiripik. Ari kampung KB kumaha ngabayangkeunna? Naha di sajero eta kampung teh ting garantung kondom warna warni? Atawa di kenca katuhu gang ting garantung kondom sagala ukuran S M XL XLL?

Aya nu boga ide bisnis rek nyieun kampung kolor. Kampung kolor lalaki. Bahan milari di Cigondewah. Murah alus sanajan kiloan. Tapi mun modal minim milarian we karung tarigu. Ngan omat cenah mun bahan kolor tina karung tarigu tong diango ku panganten margi panganten istri bilih pingsan maca tulisan dina kolor: Berat bersih 30 Kg. 

Pokemon Na Boboko

Rabu, 20 Juli 2016

Geunjleung dunya ku pokemon. Aya nu tigejebur akibat moro pokemon, nu tisoledat, tigudubrak nepika digaplok ku popotongan.  Tapi kuring mah hare-hare we teu aya sugan kereteg hayang nyobaan gim pokemon. Ngan jadi riweuh saprak tatangga -dulur ongkoh- unggal isuk sok datang ka imah mukaan boboko. "Milarian naon mang?" ceuk kuring nya ka mamang. "Milirian pokeman lo" jawabna. Kuring kaget na enya aya pokemon asup ka boboko. Teu ngarti na dumasar kana naon yen eta pokemon aya na boboko. "Saur saha mang aya na boboko?" panasaran kuring nanya. "Ieu ceuk cukil" jawabna pondok bari ngilikan kana cukil sakumaha nu ngilikan kana smartphone.
Alo: Aya teu mang pokemon teh?
Mang: Teu aya geuning lo
Alo : Kumaha atuh?
Mang: Pameng lo... bade ngiring sarapan we
Alo : Oh mangga ....mang
Hadeuh teu kabayang mun pokemon aya na dompet, dikaratak jigana. Leuwih bahaya mun pokemon aya na jero kutang. Heuhhh eta mah ....

Solusi Macet di Panto Tol

Selasa, 05 Juli 2016

Solusi ti uwa pikeun ngatasi masalah macetna di panto tol Brebes Timur. Ceuk beja nepi ka 20 Km panjangna eta mobil ngantri hayang kaluar tol. Euleuh euleuh. Teu ari ari aya tol atuh nya ari macet keneh mah. Asup ngabelebes kaluar pered. Nya solusi na mah kieu sugan:
1, Omean eta panto tol supaya teu pered / macet.
2, Teang keluarga pemudik supaya datang ka eta panto tol.
3. Tambahan panto tol sarea rea na
4. Pindahkeun panto tol ka tempat nu lenglang contona ka lapang.
5. Mobil-mobil nu aya di 10 Km ka tungtung titah mundur deui atawa contra flow keun neangan panto tol nu sejen.
Sing sabar dina kamacetan lur!

Rungkang Rangking

Kamis, 30 Juni 2016

Nyambung tina Rangking!
Lieur keneh mikiran rangking anakna rangking naek rangking ngaclok tina 3 kana 5 torojol alona "Bibi... eneng mah rangkingna rame.." "Rame kumaha Neng?" ceuk bibina. "Muhun rangkingna seueur" tembalna.
Bibi: Rangking sabaraha kitu?
Alo: Rangking 15... seueur nya Bi... rame..!
Bibi: Euleuh... euleuh...
Datang deui suwanna "Wa ujang mah rangking 1"
Uwa: Hebat atuh"
Suwan: "Ngan enolna nutur-nutur...!"
Uwa: "Nutur-nutur kumaha?'
Suwan: " enya jadi 10"
Uwa: Hadeuhhhhh... kumaha ieu teh... usulkeun ka guruna supaya tong aya istilah rungkang rengking... lieurrr... nuhiji ngaclok, nu ieu rangking rame... tuluy rangking 1 tapi ditutur-tutur ku enol..heuh!

Rangking ! Rangking !

Kamis, 23 Juni 2016

Bubar ti kelas Si Udin jigrah lumpat muru indungna. Pok nyarita: "Ema rangking udin naek ma!" Ema = "Jadi rangking sabahara kitu Din ayeuna?"
Udin = "Rangking 5 ma"
Ema = "Ari taun kamari rangking sabaraha kitu?"
Udin = Rangking 3 pan ma
Ema = Haaarrrr lain naek atuh udin kitu mah turun din
Udin = naek atuh ma, geuning si acep oge ayeuna naek ka kelas 4 asalna kelas 3
Ema = enya eta mah naek
Udin = naha atuh ari udin asalna 3 jadi 5 teu disebut naek ma?
guntreng sajajalan indung jeung anak debat naek turun. Pok teh  "Ayeuna mah udin ngarti, bener ma lain naek tapi ngaclok..

Kabupaten Sorangan

Kamis, 16 Juni 2016

PNS : Tos sabaraha taun janten supir angkot ?
Supir angkot: 15 taun
PNS : atuh kuduna mah tos gaduh angkot sorangan ari jadi supirna geus lima belas taun mah
Supir Angot malik nanya: dupi bapa tos sabaraha taun janten padamel kabupaten  ?
PNS : tos 20 taun langkung ?
Supir : atuh ari didamelna tos 20 taun langkung mah tos kedah gaduh kabupaten nyalira.

Bobotoh Molotot

Jumat, 16 Oktober 2015

Terasanana tina PERSIB pisan
Hoy hoy ontohod borokokok montong nonton jeung jojorowokan di dieu, orok aing kagandengan gegebegan bobooh1 ngomong molotot
bobotoh2 nembalan:  hoy hoy orok ni kagandenganana naha silaing nu molototna? mun enya mah orok kagandengan orokna atuh nu kudu molotot... jeung deui heula mana persib jeung orok?

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5