Bodor Tarucing Sunda

Minggu, 28 Februari 2010

Blog ieu kainspirasi ku facebook (fesbuk) BTS (Bodor Tarucing Sunda). Harepan  mah aya manpaat kanu maraca ieu blog. Eusi ieu blog tiasa mangrupi carita, dongeng,  bodor, tarucing seurieus atawa banyol heureuy, lucu atawa kumaha we...... 

Tangtos wae aya postingan kengeng copas (copy paste) ti BTS atanapi ti mana wae. Mugi pengurus BTS rido manah pami aya sababaraha nu ku sim kuring dicopas. Punten pisan ka sadaya pupuhu BTS, sanes simkuring bade nyaingan atanapi ngalindih BTS, mung seja ngiringan ngorojong, ngamumule budaya, komunitas urang/basa sunda, oge seja ngaronjatkeun ( eh ngeuyeubkeun) media komunikasi urang sunda. 

Sakumaha nu tos kauninga ku sadayana; facebook tos kawentar,  baraya tos tiasa ti kawit daftar dugika medar, update status ngintun komentar, ngeusi profil dugi ka ngunggah foto. Kumaha ari blog??? Tangtos aya bentenna. Mangga ka sadaya baraya cobian....

Nyanggakeun ieu blog ........ ka sadaya urang sunda nu ku simkuring dipikadeudeuh.........


2 comments:

Posting Komentar

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5