TUKANG DAGANG PEUYEUM

Senin, 22 Maret 2010

Ieu carita ngebrehkeun tukang peuyeum anu teu bisa jeung teu ngarti Bahasa Indonesia.Dina hiji mangsa si tukang peuyeum dagang di Jakarta.
Tukang peuyeum: "Peuyeum.....peuyeummmm....!"
Kitu jeung kitu ngagorowokna teh sapaparat gang. terus aya nu ngageroan, eta nu ngageroan teh teu apaleun yen tukang peuyeum teh teu bisa Bahasa Indonesia.
Urang Jakarta: "Bang.... sini Bang!"
Si tukang peuyeum nyampeurkeun, lain ngarti kana panggeurona tapi bakating ku panasaran eta urang kota teh ngomong naon.
Orang kota: "Beli tapenya bang satu kilo."
Tukang peuyeum:"Punten a... ieu mah sanes tempe tapi peuyeum."
teu di sangka eta orang kota bisa Basa Sunda.
orang kota: "muhun pan tape teh Bahasa Indonesiana tina peuyeum."
Tukang peuyeum: "Ah..Sanes a peuyeum peuyeum tempe tempe da bahanna ge beda. Tempe mah tina kacang peuyeum mah tina sampeu"
orang kota: "Dasar gila..!"
Tukang peuyeum: "Teu gila da peuyeumna ge ditutupan."
orang kota: "Lain gila tapi gelo dasar oon...!"

1 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5