Pasen Panas Dokter Panas

Minggu, 11 April 2010

Salembur kaserang DB alias demam berdarah (muriang ngageutih). Kacaritakeun Neng Geulis geus dua poe ngarasa awakna panas, buru-buru indit ka dokter.
Dokter   : "Teu damang naon?" 
Neng      : "Panasss, Dok..."
Dokter   : " Cobi urang parios" bari nitah Neng ngagoler na tempat pamariosan. Dokter ngasupkeun thermometer na handapeun letah Neng pasen. Teu lila termometer dicabut terus diilikan.."Normal Neng pami panasna sakieu mah.."
Neng      : " Tapi abdi naha ngaraos panas....nya Dok...."
Dokter   : " Cobi urang parios dina kelek.."
Biasa ari termometer mah diasupkeunna teh di nu nyempil
Neng      : " Muhun mangggaa..."
Dokter   : " Sami Neng ... hasilna teh nunjukkeun panas Neng normal..."
Neng      :" Aduh.... kumaha nya dok .... keukeuh abdi mah ngaraos paranas...! Cobi atuh dok pariosna na bujur...." ceuk si Neng mere saran.
Dokter ngagebeg rewas .... kudu nempelkeun termometer na bujur. Asa kakara ngetes panas na bujur mah.
Dokter  : "Muhun mangga.... pami kahoyong Neng kitu mah..!"
Sanggeus si Neng pasen nangkubkeun awakna.... teu lila ti harita ..ari gorowok teh...." Dokter.....lepat.... Dokter lepat etamah sanes bujur...!"
Dokter   : " Tenang ...... Neng ,,,,, da ieu oge sanes termometer...!"

0 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5