SUNDA ISLAMI – ISLAM NYUNDA

Kamis, 01 April 2010

Kumaha atuh tarekah urang pikeun ngagero masarakat Sunda anu geus jauh tina kaislaman jeung kasundaanana? Tarekahna kudu dimimitian heula ku diri sakujur, terus ajak batur sakasur, batur sadapur, batur sasumur, atuh saterusna batur salembur. Tembongkeun jati diri jeung tingkah laku anu teu mengpar tina tetekon kapribadian Sunda jeung tetekon Islam. Bere bacaan sunda anu islami jeung bacaan Islami anu nyunda. Ayakeun gempungan-gempungan atawa acara-acara kasundaan anu dikeliran ku ajaran jeung atikan Islam. Saterasna kahayang sim kuring, lamun wasa mah haying ngusulkeun ka pamarentah sangkan dina kurikulum sakola ti mimiti TK atawa RA nepi ka Perguruan Tinggi aya bidang studi tata krama kawas baheula. Dina taun genep puluhan mah silih asah, silih asih, silih asuh jeung silih wangikeun teh katembong pisan jeung karasa pisan. Urang Sunda teh kawas hiji jasad, anu lamun hiji anggahota ngarasa nyeri, anu lianna oge baris milu ngarasa nyeri, ceuk basa Islamna mah kal jasadil wahid. Ku cara kitu, insya-Alloh masarakat Sunda anu geus ngurangan kasundaan jeung kaislamanana teh baris kacelep atawa kakeliran deui.

0 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5