Kantor Jutawan

Sabtu, 29 Mei 2010

Warga nagara Indonesia mah resep pisan ngaringkes-ringkeskeun basa, meh irit  kana kertas jeng pulpen mun ditulis, irit biwir irit tikoro irit genggerong mun dikocapkeun....... (duka ngirit ....duka medit...)..... contona...:

Kantor Departemen diringkes jadi KANDEP
Kantor Wilayah ..... diringkes jadi KANWIL
Kantor Cabang ......diringkes jadi KANCAB
Kantor Jutawan ......diringkes jadi ....???????.

4 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5