Ieu Mah Sanes Judul Posting

Senin, 26 Juli 2010

Teu karaos tos sasasih langkung sim kuring teu ngelol, teu ngablogg. Alesanana mah seueur pisan (ehmm):

  1. Pareum Listrik Na ..... asa sering pareum listrik teh, sadinten aya dua tilu kalina (23 X). Duka ti kawit ayeuna mah rupina lancar ngagebur listrik PLN teh sapertos di Australi (Lembur Kang Iwan), sareng deui aya jaminan ti Presiden SBY "Indonesia dijamin bebas pemadaman bergilir". "Digentos ku Program Penyalaan Bergilir" saur Kang Dadang tea mah.
  2. Listrik PLN hurung, eh...komputer ngadat.... 
  3. Listrik PLN hurung komputer normal eh.... modem ngeteyep ngarayap jiga entog...
  4. Listrik PLN hurung komputer normal modem nyerepet eh..... si bungsu ngadat ceurik kokosodan ningal bapana ngablog wae.... (ukeun jajan hoyong dipangku)
  5. Listrik PLN hurung, komputer normal, modem nyerepet, si bungsu anteng, eh..... pamajikan ......
  6. ....... mangga teraskeun aleusan nu sanesna mah da seuseur pisan.
Kahoyong mah ngablog teh tiap 2 jam sakali ngeusi posting, ngadekul sapopoe hareupeun komputer..... ngan mitoha mana teuing nyereng: "Na... ari tina komputer morojol duit..????"

1 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5