Lebaran

Selasa, 31 Agustus 2010

Si Bungsu: Pa .... pami abdi tamat puasa pang meserkeun sapeda.
Bapana: Insya Alloh pami ayi rizkina.
Si Cikal : Pa .... pami abdi tamat puasa pang meserkeun kerudung.
Bapana: Insya Alloh..... (mimiti sirah jangar)
Indungna: Pa .... pami abdi tamat puasa pang meserkeun gamis...
Bapana: .......................... (bari tungkul ngaheruk ngagerentes na hate: na saha nu ngawajibkeun puasa??? Na make menta hadiah ka uing......keur zakat fitrah ge nepi ka kiwari can aya)

4 angka = 100

Minggu, 22 Agustus 2010

Tarucing seurieus....
Mangga pilari 4 angka nu sami pami dijumlahkeun = 100.

(Dugi ka kiwari masih ngantos waleran nu leres ti baraya)
Hadiah pulsa kango nu leres....(pulsa asli tiasa diango nelepon, sms, miskol ka Saudi ka Brunei ka ......)

Bedana Syetan

Senin, 16 Agustus 2010

Tarucing
 Naon bedana syetan di bulan Romadon jeunng syetan di bulan luar romadon?
...................................................................................................
GMAEYTZP8X3F

Marhaban Ya Ramadhan

Rabu, 11 Agustus 2010

Mapag dinten nu sampurna, mapag fitri nu suci, bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah dugi karaheutan manah, wening galih nu dipamrih, jembar manah nu diseja, minang saraya ka sadaya, urang palidkeun kapeurih ka laut asih, urang tobat kalepat ku tirtaning rahmat, seja mundut dihapunten samudaya kalepatan lahir tumekaning batin.

Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna, dina raraga mayunan ramadan nu mulya ieu sim kuring neda tawakuf bisi aya saur nu teu kaukur basa teu kareka polah teu merenah, mugi agung cukup lumur neda jembar pangampura
...............................................................................
Awesome God Single Ladies (Put A Ring On It)

3 Kanikmatan di Dunya

Senin, 09 Agustus 2010

Jamaah ngayakan caramah mapag Ramadan. Ajengan na podium cumarios, kieu unggelna:
Aya tilu kanikmatan di dunya teh, nyaeta:
Kahiji:  Tuang Daging:
Tuang daging hayam, daging domba, daging embe, daging sapi, daging munding, daging hayam kampung, hayam negeri, hayam jalu, hayam bikang, hayam pelung, hayam kilo, hayam endogan, hayam ti pasar, jst.
Kadua: Tumpak Daging
Tupak daging kuda, tumpak daging munding, tumpak daging gajah, tumpak daging gajah lampung, gajah bareuh, gajah anahkna (kuateun anak na ge ditumpakan gajah mah)
Katilu:  Ngasupkeun Daging kana jero daging
.....................................................................
Kick-Ass (Two-Disc Blu-ray/DVD Combo Pack + Digital Copy)  The Suburbs

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5