3 Kanikmatan di Dunya

Senin, 09 Agustus 2010

Jamaah ngayakan caramah mapag Ramadan. Ajengan na podium cumarios, kieu unggelna:
Aya tilu kanikmatan di dunya teh, nyaeta:
Kahiji:  Tuang Daging:
Tuang daging hayam, daging domba, daging embe, daging sapi, daging munding, daging hayam kampung, hayam negeri, hayam jalu, hayam bikang, hayam pelung, hayam kilo, hayam endogan, hayam ti pasar, jst.
Kadua: Tumpak Daging
Tupak daging kuda, tumpak daging munding, tumpak daging gajah, tumpak daging gajah lampung, gajah bareuh, gajah anahkna (kuateun anak na ge ditumpakan gajah mah)
Katilu:  Ngasupkeun Daging kana jero daging
.....................................................................
Kick-Ass (Two-Disc Blu-ray/DVD Combo Pack + Digital Copy)  The Suburbs

1 comments:

Posting Komentar

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5