Marhaban Ya Ramadhan

Rabu, 11 Agustus 2010

Mapag dinten nu sampurna, mapag fitri nu suci, bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah dugi karaheutan manah, wening galih nu dipamrih, jembar manah nu diseja, minang saraya ka sadaya, urang palidkeun kapeurih ka laut asih, urang tobat kalepat ku tirtaning rahmat, seja mundut dihapunten samudaya kalepatan lahir tumekaning batin.

Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna, dina raraga mayunan ramadan nu mulya ieu sim kuring neda tawakuf bisi aya saur nu teu kaukur basa teu kareka polah teu merenah, mugi agung cukup lumur neda jembar pangampura
...............................................................................
Awesome God Single Ladies (Put A Ring On It)

2 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5