Sundana SMP ???

Sabtu, 04 September 2010

Baraya ..... bingung oge geuning nyundakeun SMP . Uyup ayap milarian kamus sunda nu aya di rorompok (tos belel koneng teu aya jilidan) warisan ti pun Bapa. Teu menak.... Nyobian donlod kamus sunda ... teu aya pisan hasilna. Sakinten tina Kamus Sunda Onlen (Loka Tarjamah) mah aya hasilna:

Ketikeun Sekolah Menengah Pertama (SMP) klik kintun; antos sakedap, hasilna:
Sakola Tengahan Kahiji (SMP)... nu dina kurung na mah anger we SMP heunteu STK.
Ketikeun deui Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), kintun deui, berebet hasilna:
Sakola Terusan Tingkat Kahiji (SLTP).
SMP =
S = Sakola
M = Katengah
P = Mimiti

SMP =
S = Siswa
M = Mimiti
P = Pepeleyean

SMP =
S = Si eta
M = Mimiti
P = Penelang-peneleng

SMP =
S = ........

M = Meletet
P = ..........

1 comments:

Posting Komentar

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5