3 Golongan Jalma Nu Wenang Nyandung

Minggu, 10 Oktober 2010

Ceuk Kang Wawan: Aya 3 golongan jalma nu wenang nyandung:
1. Konglomerat, cukup hartana
2. Ajengan, cukup elmuna...
3. ..............,.......................

1 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5