Bupati Kades Jeung Ulis

Kamis, 18 November 2010

Bupati : "Sabaraha jumlah penduduk desa taun ayeuna?"
Kades: (Rampang-reumpeung .... teu apal... nanyakeun ka ulis nu aya digigireunnana)
            "Lis ... sabaraha jumlah penduduk?"
Ulis : 8.888 jiwa
Kades: 8.888 Pa (madep ka Bupati)
Bupati : "Sabaraha target PBB?"
Kades:  Lis... sabaraha target PBB
Ulis  : 64.905.080,-
Kades: 64.905.080,- jawab Kades ka Bupati.
Buapti : Kades sabaraha pamajikan anjeun?
Kades : Lis...sabaraha pamajikan kuring..?
Ulis : Tilu pa...
Kades : Hatur uninga Tilu... pa Bupati.

Ulis singketna tina Juru Tulis, jaman ayeuna mah istilahna teh Sekretaris Desa disingkat Sekdes, bedana ulis jeng sekdes: ulis mah sadayana swasta teu aya nu janten Ulis PNS beda jeung sekdes ayeuna aya Sekdes PNS aya oge Sekdes Non PNS.

1 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5