Ciri Caroge Soleh (CCS)

Jumat, 07 Januari 2011

Caroge Soleh dambaan sadaya istri. Istri baragajul ge miharep ngengengkeun caroge soleh. Nu kumaha tuh ari caroge nu soleh teh? Naha nu tara gapleh tara remi? atawa rajin ngaronda rajin ibak? Ah... duka teh teuing palebah dinya na mah... mung ieu mah sakadar ciri fisik caroge soleh teh nya eta nu kumisan, kantenan baplang mah kumisna soleh pisan. Na kumaha kitu caroge nu kumisan disebat caroge soleh?
Sabab nu kumisan mah moal bisa ngawadul.... dipaksa kudu jujur. Kieu dongengna:
 + "Bi...sabarahaeun?
= " Ngaleueut naon wae?"
+ " Bala-bala 2, goreng tempe 1, udud weh 2 batang"
=" Atos mung sakitu?"
+ " Muhun atos sakitu"
= " Leres yeuh teu aya nu kalangkung?"
+ " Enya ngan sakitu kuring jajan "
= " Ari eta awug dina kumis...???"
+ " Eh.... enyanya tadi kuring nyokot awug 3 "

0 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5