3 Kabingah Nalika Nikah

Rabu, 27 April 2011

1. Ni = Ni'mat ihh...
2. Ka = Kacepet
3. H = Haneut

4 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5