Antara Palabuhan Ratu - Ciwidey

Kamis, 10 November 2011

Basa panon poe ngampih
ngahiliwir angin leutik
mepende urang duaan
nu keur anteng sosonoan

Leungit sore datang peuting
Asa endah - endah teuing
sosonoan beki anteng
teu era diintip bulan

langit palabuan ratu
saksi jangji nu saestu
langit palabuan ratu
jangji satia satuhu

moal pada ingkah
moal pada ngejat
moal rek sulaya kana jangji

saksina
ombakna ombakna palabuan ratu
lautna - laut palabuan ratu
anginna - angin palabuan ratu
langitna langit palabuan ratu

Palabuan ratu saksi jangji nu saestu
Palabuan ratu jangji satia satuhu

Ref
ibun Ciwidey ciwalini
saksi jangji nu saestu
ibun Ciwidey ciwalini
jangji satia satuhu

saksina
ibunna ibun Ciwidey ciwalini
reumisna - reumis Ciwidey ciwalini
anginna - angin Ciwidey ciwalini
langitna langit Ciwidey ciwalini

4 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5