Kopi Luwak

Sabtu, 01 Desember 2012


Di kelas Pa Guru nganjentrekeun ka murid-muridna:
Guru: Barudak kudu apal yen kopi luwak teh sihoreng ngaburusut tina bujur careuh.
Murid: Kumaha Pa pami careuhna musnah padamoro?
Guru : Kopina baheum ku maneh ... ngaburusut tina bujur maneh

0 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5