Bobotoh Molotot

Jumat, 16 Oktober 2015

Terasanana tina PERSIB pisan
Hoy hoy ontohod borokokok montong nonton jeung jojorowokan di dieu, orok aing kagandengan gegebegan bobooh1 ngomong molotot
bobotoh2 nembalan:  hoy hoy orok ni kagandenganana naha silaing nu molototna? mun enya mah orok kagandengan orokna atuh nu kudu molotot... jeung deui heula mana persib jeung orok?

Kakacangan

Jumat, 09 Oktober 2015

Kacang cilik kacang cinong
Hayang calik jeung nu nongnong

Kacang cilik kacang cinong
Kacang panjang gegedengan
Hayang calik jeung nu nongnong
Hayang leumpang rerendengan

Kacang cilik kacang cinong
Hayang ceurik bari ngomong

Kacang cilik kacang cinong
Kacang panjang gegedengan
Hayang balik ka nyi enong
Hayang papang sasarengan

Kacang cilik kacang cinong
Kacang panjang gegedengan
Hayang ...
Hayang....

Persib Pisan

Senin, 05 Oktober 2015

Bobotoh 1 = Ua bade dimana engke wengi labar persib? (lalajo bareng)
Bobotoh 2 = Nya di tempat nu biasa urut kamari
Bobotoh 1 = Eh pan di dinya mah ua ayeuna teh aya orok
Bobotoh 2 = Kumaha kitu mun aya orok?
Bobotoh 1 = Bilih kabaribinan
Bobotoh 2 = Har apanan orok na oge resepeun lalajo persib mah
Bobotoh 1 = Eh enya nya orok sunda mah ti barang gubrag lahir ge langsung kacatet jadi bobotoh persib  

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5