Hamba Alloh

Sabtu, 02 September 2017

Samemeh hotib naek mimbar Ketua DKM ngabewarakeun ka jamaah nu tos nyumbang ka eta masjid. Ditataan hiji-hiji disebut wastana nu tos shodaqoh infak. Pamungkas disebutkeun "Alhamdulillah ti Hamba Alloh 10 juta."
Kuring kaget aya nu noel, sihoreng nu diuk gigireun, pokna "Bilih hoyong terang Hamba Alloh teh sim kuring"
     

MUDIK MANGGG

Jumat, 30 Juni 2017

Kahiji lebaran kadua mudik. Mun teu mudik asa teu lebaran. Bengkungl ngariung bongkok ngaronyok jeung ajeungan jeung dulur jeung baraya akur salembur aman sajagat.

TAAT RAMBU

Rabu, 28 Juni 2017

Nu nyandung ulah linglung
bodor sunda

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5