+H ... -H

Senin, 18 Desember 2017

Saur profesor nu ahli budaya, urang sunda mah mun resep atawa panuju kana hiji perkara sok ditambahan ku hurup H di ahir kecap eta nu dipikaresp teh contona apa jadi apah, saya jadi sayah jst, sabalikna lamun teu resep atawa teu panuju kana hiji perkara hurup H na dipiceun, contona sekolah jadi sakola. Jigana urang sunda mah teu panuju kana sakola, resepna masantren.

Paingan babaturan sayah bobogohan jeung si Nani pegat di tengah jalan, teu lila boga deui kabogoh ngaranna Nanih. Nu saurang deui pirak jeung ceu Dede, teu lila nikan deui jeung randa nu ngaranna Dedeh.
????

Rahasia Angka 9

Minggu, 17 Desember 2017

Rahasia Angka 9


Aceng, "Bapa... abdi hayang meuli sapeda!"
Bapana: "Sok mun isukan dibagi rapot, heug aya angka 9 an 3 siki we, ku bapa dipangmeulikeun"

Isukanana dibagi rapot...
Aceng, "Bapaaa!! Rapot Aceng aya angka 9 an 3 siki..!! Mana sapedahna Paa..?!!"
Bapa (atoh): "Taaaahhh kitu atuh. Eta ngarana budak Bapa..! Tuh di dapur sapedahna. Bapa geus meuli.. Mana siah rapotna Aceng..?!!!"
Aceng: "Na luhureun tipi Paaa..!!" (bari ngaleos make sapedah anyar)

Si bapa muka buku rapot Aceng.
Matematika = 5
IPA = 5
Penjas = 6
IPS = 6
Bhs Indonesia = 6
Sakit = 9
Ijin = 9
Alpa = 9
Bapana: "Aceeengggg....!!! Maneh nipu kolot...

Mujahid Jonggol

Sabtu, 16 Desember 2017

Mujahid Jonggol


Ningali aksi poe ayeuna, aksi 1712, aksi bela palestina monas, kuring jadi inget waktu aksi bela islam nu katukang sabada aksi belas islam 212. 

Nyatana Teu gampang miluan acara model kitu teh. Loba rintangan jeung halanganana. Ti mimiti halangan di kulawarga, kudu ngayakinkeun heula pamajikan atawa salaki atana anak, yen ieu aksi teh bagian tina kahadean.

Geus putus nyingraikeun hahalang ti kulawarga, datang deui hahalang di jalan. Neangan kendaraan nu rek disewakeun kalintang hesena. Travel sieun diancam dicabut izinna. 

Geus menang kendaraan sewaan hahalang datang ti polisi anu megatan jalan. Rombongan aksi bela islam teu bisa asup ka jalur puncak, kudu nguriling ka sukabumi, Sopir teu sanggup mun ka sukabumi sabab bahan bakar jauh tina anggaran. 

Akhirna sopir jeung ketua rombongan sepakat nempuh jalur jonggol. Alhamdulillah. Supir teu menta biaya tambahan. Rombongan syukur bisa miang.

Na atuh di jalan lampu beus ngadadak pareum. Inna lillahi halangan datang deui. Mobil ngarayap. Nu kuduna solat subuh di Jakarta, gagal. Di Jonggol rombongan solat subuh berjamaah.
Sabada solat subuh sup kuring jeung rombongan ka rumah makan. Can aya sangu, subuh keneh. Kopi pansa sagelas sewang ngobrol na meja makan. 
"Sagala rupi oge teu aya widi Alloh mah moal laksana", ceuksalah saurang
"Rek jadi mujahid teh teu tulus." tempas nu lainna.
"Jadi we urang teh mujahid jonggol, sabab perjuangan ngan nepi ka jonggol" ceuk nu lainna.
suruput cikopi panas ku kuring disuruput, "Hmmm.... mantaf.., alhamdulillah masih kasebut mujahid sanajan jonggol jonggol oge."

  

Sugan teh Video Aksi 1712

Sugan teh Video Aksi 1712 pedah we manehna mah ngilu aksi bela palestina di monas, ari pek teh hadeuh...... hanas ditonton...

WEUREU

WEUREU


Aceng       : "Ceu.... aya koas...??
Ceu Entin : "Teu aya Ceng...!"
Aceng       : "Pami cet tembok...?"
Ceu Entin : "Sami teu aya.....!!"
Aceng       : "Cet kaleng mah aya meureun .....??"
Ceu Entin : "Eta oge teu aya...!!!"
Aceng       : "Ari euceu... kumaha dagang teh.... sagala euweuh...., geus we tutup dagang kitu mah..., meni sagala euweuh..."
Ceu Entin : "Ari Aceng weureu kitu.... nanyakan nu kitu patut...pan euceu mah dagang lotek ... dasaaaarrr kuya ......!!!!"

Kawin Cerai

Kawin Cerai


Aya istri 4 x nikah masih gadis'
Kungsi ditanya.kunaon meni pirak wae..
Jawabna.
Atuda kang nikah jeng nu kahiji.tukang tarompet. Meni kesel unggal peting dibuka trus we ditiupan atuh beuteung jadi asup angin.
Nu ka 2. Tukang ngurek. Unggal peuting ngan diurekan.
Nu ka.3 .tukang kendang.Aduuh gusti unggal.peting dibuka ditepakan hayo.atuh meni geunteul .
Nu ka 4. Tuka lukis iiih matak kesel dibuka hayo digambar geura
Dupi akang tukang naon? 

Gempa

Jumat, 15 Desember 2017

Gempa

peuting tadi 15 desember 2017 meleye rek sare kling aya sora  WA. Tunduh-tunduh oge maksakeun maca WA, duka ti saha:
+ pa nembe aya lini karaos teu?
-  Karaos... jawab kuring singkat
+ karaosna kumaha?
- Goyang...
+ atuh bapa lumpat ka luar?
- heunteu...
+ kumaha atuh?
- terus goyang we..

==================================
inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, mugia nu kamusibahan gempa 15 desember 2017 di tasikmalaya dipaparinan kasobaran sareng kakiatan.

gambar ti harapan rakyat online

BALIK NAMA

BALIK NAMA 


Di kantor SAMSAT aya ibu-ibu paréa-réa omong jeung Pulisi.

Pulisi : “ Bu…,motor ibu kedah Balik Nama…,supados engké nguruskeunana gampil…”
Ibu-ibu : “ Pokona…,Ibu teu hayang Balik Nama…! “

Pulisi : “ Kedah Bu…,ngarah gampil ngurusna didieu…”
Ibu-ibu : “ pokona ibu teu hayang Balik Nama…na ari pa pulisi meni keukeuh....,cing hayu urang tanyakeun ka Kepala Samsatna..”

Tuluy Ibu-ibu téh dianteur ku Pulisi ka Kepala Samsat

Kep.Samsat : “ Aya naon Bu….,aya nu tiasa dibantos..? “
Ibu-ibu : “ Kieu Pa…,piraku abdi badé mayar pajak motor kedah Balik Nama heula..,pokona ibu alim balik nama…! “

Kep.Samsat : “ Naha kunaon Ibu alim Balik Nama…,pan ieu tos peraturan…”

Ibu-ibu : “ Mangga émut ku Bapa nami ibu téh MAYA H. RUJUB …,upami dibalik nama panginten janten BUJUR HAYAM …

Harbolnas

Harbolnas


Wa Akum kerung. Dina koran aya istilah nu anyar, harbolnas. singkatan tina nanahaon nya harbolnas teh? cik urang kira-kira heula sugan nyata, 
harbolnas = hari bola nasional?
harbolnas = hari bolos nasional?
harbolnas = hari bobo lohor nasional?
harbolnas = naon deui nya?

talaga cikahuripan saguling

Senin, 27 November 2017

wisata baru di wilayah bandung, talaga cikahuripan saguling

MAYIT MOYEG

Minggu, 12 November 2017

MAYIT MOYEG

Saptu sore kuring milu nyolatan mayit. Teu aya sambutan itu ieu sakumaha biasana sabab panon poe reup-reupan ngesod ka maghrib. Buru-buru mayit na pasaran digotong ku anak-anakna. 
Mayit dikurebkeun di pamakaman kulawarga. Kuring teu apal mayit nu dijajapkeun ayeuna teh dikureubkeun di gigireun saha. Duka digigireun akina atawa bapana. 
Ngan nu ku kuring diperhatikeun teh eta jajaran kuburan teu meres. Asa pasengsol. Aya nu ampir rapet kuburan nu hiji jeung lainna teh, aya oge nu anggang. Pasolengkrah.
Panasaran kuring nanya ka pa RW, "Naha nya pa RW kasebatna we kuburan kulawarga, tapi jajaran na teu rapih?"
RW: "Kawitna na mah rapih jajaranna teh mang..."
Kuring: "Terus naha jadi pasengsol kieu?"
RW: Mayitna moyeg mang. Nu ieu embung deukeut jeung nu gigireunna. Nu itu hayang deukeut jeng ninina. Jadi we jajaran nu asalana rapih oge pasengsol deui"
bodor sunda

Insya Alloh bakal medal varita bodor sunda:
1. Tiang Listrik
2. Inti Sawi Dug dug
3. Video Goyang
4. Cianjur Katalanjur
5. Supir Galak
6. Sayah Mah Apah

Hamba Alloh

Sabtu, 02 September 2017

Samemeh hotib naek mimbar Ketua DKM ngabewarakeun ka jamaah nu tos nyumbang ka eta masjid. Ditataan hiji-hiji disebut wastana nu tos shodaqoh infak. Pamungkas disebutkeun "Alhamdulillah ti Hamba Alloh 10 juta."
Kuring kaget aya nu noel, sihoreng nu diuk gigireun, pokna "Bilih hoyong terang Hamba Alloh teh sim kuring"
     

MUDIK MANGGG

Jumat, 30 Juni 2017

Kahiji lebaran kadua mudik. Mun teu mudik asa teu lebaran. Bengkungl ngariung bongkok ngaronyok jeung ajeungan jeung dulur jeung baraya akur salembur aman sajagat.

TAAT RAMBU

Rabu, 28 Juni 2017

Nu nyandung ulah linglung
bodor sunda

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5