Hamba Alloh

Sabtu, 02 September 2017

Samemeh hotib naek mimbar Ketua DKM ngabewarakeun ka jamaah nu tos nyumbang ka eta masjid. Ditataan hiji-hiji disebut wastana nu tos shodaqoh infak. Pamungkas disebutkeun "Alhamdulillah ti Hamba Alloh 10 juta."
Kuring kaget aya nu noel, sihoreng nu diuk gigireun, pokna "Bilih hoyong terang Hamba Alloh teh sim kuring"
     

0 comments:

Posting Komentar

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5