Hamba Alloh

Sabtu, 02 September 2017

Samemeh hotib naek mimbar Ketua DKM ngabewarakeun ka jamaah nu tos nyumbang ka eta masjid. Ditataan hiji-hiji disebut wastana nu tos shodaqoh infak. Pamungkas disebutkeun "Alhamdulillah ti Hamba Alloh 10 juta."
Kuring kaget aya nu noel, sihoreng nu diuk gigireun, pokna "Bilih hoyong terang Hamba Alloh teh sim kuring"
     

0 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5