+H ... -H

Senin, 18 Desember 2017

Saur profesor nu ahli budaya, urang sunda mah mun resep atawa panuju kana hiji perkara sok ditambahan ku hurup H di ahir kecap eta nu dipikaresp teh contona apa jadi apah, saya jadi sayah jst, sabalikna lamun teu resep atawa teu panuju kana hiji perkara hurup H na dipiceun, contona sekolah jadi sakola. Jigana urang sunda mah teu panuju kana sakola, resepna masantren.

Paingan babaturan sayah bobogohan jeung si Nani pegat di tengah jalan, teu lila boga deui kabogoh ngaranna Nanih. Nu saurang deui pirak jeung ceu Dede, teu lila nikan deui jeung randa nu ngaranna Dedeh.
????

0 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5